admin 发表于 2011-10-18 13:04:24
(5)带脉病候
《难经》29.6.带之为病,腹满,腰溶溶若坐水中。
《脉经》2/4 .7.诊得带脉,左右绕脐腹腰脊痛,冲阴股也。
《脉经》10.16.中部左右弹者,带脉也。动,苦少腹痛引命门,女子月水不来,绝继复下止,阴辟寒,令人无子,男子苦少腹拘急,或失精也。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

回顶部