admin 发表于 2011-10-18 10:21:26
(2)督脉病候
《素问》39 .2.寒气客于侠脊之脉,则深按之不能及,故按之无益也。
《素问》60 .4.督脉为病,脊强反折……此生病,从少腹上冲心而痛,不得前后,为冲疝。其女子不孕,癃痔遗溺嗌干。
《脉经》2/4 .11.尺寸俱浮,直上直下,此为督脉。腰背强痛,不得俯仰,大人癫病,小人风痫疾。
《脉经》2/4.12.脉来中央浮,直上下痛者,督脉也。动苦腰背膝寒,大人癫,小儿痫也。

分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

回顶部