admin 发表于 2011-10-18 10:20:01
(13)足厥阴肝经脉病候
《素问》39 .2.寒气客于厥阴之脉,厥阴之脉者,络阴器系于肝,寒气客于脉中,则血泣脉急,故胁肋与少腹相引痛矣。
《素问》41.5.厥阴之脉,令人腰痛,腰中如张弓弩弦,刺厥阴之脉,在腨踵鱼腹之外,循之累累然,乃刺之,其病令人善言,默默然不慧,刺之三痏。
《素问》63.9.人有所堕坠,恶血留内,腹中满胀,不得前后,先饮利药,此上伤厥阴之脉,下伤少阴之络……
《灵枢》10.13.肝足厥阴之脉……是动则病腰痛不可以俯仰,丈夫,疒贵  疝,妇人少腹肿,甚则嗌干,面尘脱色。是主肝所生病者,胸满呕逆飧泄,狐疝遗溺闭癃。
《灵枢》10.18.足厥阴气绝,则筋缩引卵与舌,厥阴者肝脉也,肝者筋之合也,筋者聚于阴器,而脉络于舌本也,故脉弗荣则筋急,筋急则引舌与卵,故唇青舌卷卵缩则筋先死,庚笃辛死,金胜木也。
《脉经》10.8.前如内者,足厥阴也。动,苦少腹痛,月经不利,子脏闭。
《脉经》10.9.前如内者,足厥阴也。动,苦少腹痛,与腰相连,大便不利,小便难,茎中痛,女子月水不利,阴中寒,子门塞,绝内,少腹急;男子疝气,两丸上入,淋也。

分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

回顶部