admin 发表于 2011-10-18 10:17:58
(6)手少阴心经脉病候
《灵枢》10 .6.心手少阴之脉……是动则病嗌干心痛,渴而欲饮,是为臂厥。是主心所生病者,目黄胁痛,孺臂内后廉痛厥,掌中热痛。
《灵枢》10 .15.手少阴气绝,则脉不通,少阴者心脉也,心者脉之合也,脉不通则血不流,血不流则髦色不泽,故其面黑如漆柴者,血先死。壬笃癸死,水胜火也。
《脉经》10.19.中央直前者,手少阴也。动,苦心痛,微坚,腹胁急。实坚者,为感忤;绝虚者,为下利,肠鸣;滑者,为有娠,女子阴中痒痛……
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

回顶部